Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

Sprawę prowadzi i informacji udziela
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Konstytucji 3 Maja 31, 43-190 Mikołów
telefon (32) 779 76 03, (32) 779 76 04
e-mail: mosir@mosir.mikolow.eu
 

Podstawa prawna
Uchwała nr XXX/283/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa

Kompletne wnioski (wraz z załacznikami) dotyczące ubiegania się o nagrodę sportową należy składać w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do 31 stycznia każdego roku (dotyczy osiągnięć uzyskanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku).