Uchwała nr XVII/400/2016 z dnia 15.03.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru nr 8 określonego dla potrzeb sporządzenia planu jako Paniowy