Szczegółowe informacje dotyczące usuwania barszczu Sosnowskiego znajdują się pod adresem:
BARSZCZ SOSNOWSKIEGO - Gmina Mikołów (mikolow.eu)


Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze
pokój nr 1, parter, Rynek 16

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi

Wydział Ochrony Środowiska
pokój nr 2, ul. św. Wojciecha 14, 43-190 Mikołów

tel.: (32) 324 84 76
e-mail: bgo@mikolow.eu

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Wymagane dokumenty

  1. Zgłoszenie nowych stanowisk inwazyjnych gatunków obcych (IGO);
  2. Fotografia potwierdzająca obecność w środowisku IGO stwarzającego zagrożenie dla Unii albo IGO stwarzającego zagrożenie dla Polski;
  3. Mapka lub rysunek z zaznaczonym stanowiskiem IGO.

Opłaty

Nie wymaga opłaty skarbowej.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Przekazanie zgłoszenia inwazyjnych gatunków obcych do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Katowicach w celu wprowadzenia tych danych do Centralnego Rejestru Danych (CRD).
  2. Po wprowadzeniu przez RDOŚ danych do CRD Burmistrz informuje podmiot władający (np. właściciela nieruchomości) o konieczności przeprowadzenia działań zaradczych.

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego.