Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Grudzień 2018 (XII.2018/36)