Informator miesięczny Urzędu Miasta i Jednostek Organizacyjnych - Lipiec/Sierpień 2018 (VII-VIII.2018/32)