Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych  z terenu gminy Mikołów  obowiązuje od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 


Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie
(dla osób przybyłych do Polski od 24.02.2022 r. z terytorium Ukrainy)
można złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich
– siedziba Urzędu Miasta przy ul. Karola Miarki 15
(budynek Białego Domku), I piętro. pok. 13


Kasa Urzędu czynna w godzinach:

poniedziałek             7.30 - 16.00  wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe
                              16.00 - 16.15  PRZERWA TECHNICZNA
                              16.15 - 17.00  wyłącznie wpłaty bezgotówkowe

wtorek - czwartek    7.30 - 15.30

piątek                      7.30 - 14.00


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów

Urząd Miasta

Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 00 fax: 32 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu

Adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP
/um_mikolow/skrytka
/um_mikolow/SkrytkaESP

Urząd Miasta
NIP: 635-10-02-915 REGON: 000527227

Gmina Mikołów
NIP: 635-18-05-347 REGON: 276257630

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Nr rachunku bankowego do wpłat, opłat
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
87 8436 0003 0000 0000 0071 0325

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
29 8436 0003 0000 0000 0071 0787

Biuro Burmistrzów

Rynek 16, 43-190 Mikołów
Sekretariat Burmistrza pok. nr 35, tel. 32 324 85 05
Sekretariat Zastępców Burmistrza pok. nr 38, tel. 32 324 85 08
e-mail: biuro.burmistrzow@mikolow.eu

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
pok. nr 5, 8
tel. 32 324 84 51, fax: 32 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

Referat Spraw Obywatelskich (DOWODY, MELDUNKI)

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel. 32 324 84 57 do 59
e-mail: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel. 32 324 84 53 do 54
e-mail: ewidencjagosp@mikolow.eu

Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych

ul. Kolejowa 2 pok. 12, 13
tel. 32 324 84 47, 32 324 84 48
e-mail: referat.lokalowy@mikolow.eu

Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej

Rynek 20, I piętro
tel. 32 324 84 77, 32 324 84 78, 32 324 85 80, 32 324 85 78, 32 324 85 79, 32 324 85 81
e-mail: infrastruktura.komunalna@mikolow.eu

Referat Usług Komunalnych

Rynek 20, I piętro
tel. 32 324 85 73, 32 324 85 69
e-mail: uslugi.komunalne@mikolow.eu

Biuro Promocji

ul. Jana Pawła II 1/1, I piętro
tel. 32 324 8548, 32 324 8549
e-mail: promocja@mikolow.eu

Wydział Ochrony Środowiska

ul. św. Wojciecha 14
tel. 32 324 84 74, 32 324 84 75, 32 324 85 57, 32 32 484 70, 32 324 84 76, 32 324 84 73, 32 324 84 93, 32 324 85 56
e-mail: bgo@mikolow.eu

Straż Miejska

Rynek 7, I piętro
tel. 32 226 02 91, 324 85 55 tel. alarmowy: 986
e-mail: bsm@mikolow.eu
godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00