Wnioski, postulaty i zapytania z posiedzenia 14 września 2015 roku