Uchwała nr LX/590/2022 z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/522/2022 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie wskazania członków Rady Miejskiej Mikołowa do reprezentowania Rady Miejskiej Mikołowa w Mikołowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego