Uchwała nr LIV/524/2022 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy przez Gminę Mikołów

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwały:
- nr 
LVII/559/2022 z dnia 21.06.2022 r.
- nr 
LXI/597/2022 z dnia 25.10.2022 r.
- nr 
LXV/651/2023 z dnia 14.02.2023 r.
- nr 
LXIX/707/2023 z dnia 20.06.2023 r.