Uchwała nr XXXV/315/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków