Apel nr 6/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 listopada 2020 r. do Mieszkańców Mikołowa