Uchwała nr XXIX/267/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu