Uchwała nr XXVIII/262/2020 z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok