Uchwała nr XXIII/237/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa