Uchwała nr XVII/163/2019 z dnia 2.12.2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży

Niniejsza uchwała została zmieniona przez uchwałę:
- nr XXII/218/2020 z dnia 7.04.2020 r.
- nr XXIV/242/2020 z dnia 19.05.2020 r.

Niniejsza uchwała traci moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XXX/281/2020 z dnia 22.09.2020 r.