Uchwała nr IX/89/2019 z dnia 21.05.2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Stwierdzenie nieważności uchwały w części - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr NPII.4131.1.355.2019