Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1625/57/23 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych