Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 1622/54/23 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów  nieruchomości przeznaczonej pod drogę