Obwieszczenie Burmistrza Mikołowa w sprawie zawiadomienia o sprządzeniu kart adresowych zabytków nieruchomych i zamiarze włączenia ich do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Mikołów