Radny Krzysztof Żur - interpelacja w sprawie dalszych planów dotyczących budynku starej sołtysówki zlokalizowanej przy ulicy Gliwickiej w Borowej Wsi