Uchwała nr XLVI/433/2021 z dnia 21 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok