Nr MPZP

M_02

Nazwa planu

Zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa w dzielnicy Mokre przy ul. 15 Grudnia i Źródlanej

Rejon

obręb Mokre (planistycznie Paniowy)

Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa

XLVIII/595/2001 z dnia 16.10.2001 r.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 89 poz. 2364 z dnia 15.11.2001 r.

Status

obowiązujący