Wydział Ochrony Środowiska
został przeniesiony do budynku przy ul. św. Wojciecha 14


Wniosek o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem na Ukrainie
(dla osób przybyłych do Polski od 24.02.2022 r. z terytorium Ukrainy)
można złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich
– siedziba Urzędu Miasta przy ul. Karola Miarki 15
(budynek Białego Domku), I piętro. pok. 13

po wcześniejszej rezerwacji.

Zapisy do kolejki po numer PESEL ul. K. Miarki 15, I piętro (pok. nr 13) lub pod nr telefonu 32 3248458


Kasa Urzędu czynna w godzinach:

poniedziałek             7.30 - 16.00  wpłaty gotówkowe i bezgotówkowe
                              16.00 - 16.15  PRZERWA TECHNICZNA
                              16.15 - 17.00  wyłącznie wpłaty bezgotówkowe

wtorek - czwartek    7.30 - 15.30

piątek                      7.30 - 14.00


Informacje Urzędu Stanu Cywilnego

Osobiście w USC dokonywana jest wyłącznie:
- rejestracja zgonów,
- rejestracja urodzeń wraz z uznaniem ojcostwa
oraz wydawanie dokumentów koniecznych do zawarcia małżeństwa.

Prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania.

Zgłoszenie urodzenia dziecka pochodzącego z małżeństwa prosimy wysłać drogą elektroniczną przez ePUAP.

Wnioski o odpisy z aktów stanu cywilnego, wnioski o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym można załatwić:
- drogą elektroniczną przez ePUAP,
- drogą pocztową.

Informacje w sprawie rejestracji urodzeń, zgonów, wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego - tel. 32 32 48 449, 32 32 48 451.

Informacje w sprawie zawierania małżeństw, wydawania zaświadczeń, transkrypcji dokumentów zagranicznych, zmiany imion i nazwisk - tel. 32 32 48 450.


Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów

Urząd Miasta

Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 00 fax: 32 324 84 00
e-mail: um@mikolow.eu

Adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP
/um_mikolow/skrytka
/um_mikolow/SkrytkaESP

Urząd Miasta
NIP: 635-10-02-915 REGON: 000527227

Gmina Mikołów
NIP: 635-18-05-347 REGON: 276257630

Godziny urzędowania:
poniedziałek od 7:30 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30 do 15:30
piątek od 7:30 do 14:00

Nr rachunku bankowego do wpłat, opłat: Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
87 8436 0003 0000 0000 0071 0325

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
29 8436 0003 0000 0000 0071 0787

Biuro Burmistrzów

Rynek 16, 43-190 Mikołów
Sekretariat Burmistrza pok. nr 35, tel. 32 324 85 05
Sekretariat Zastępców Burmistrza pok. nr 38, tel. 32 324 85 08
e-mail: biuro.burmistrzow@mikolow.eu

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
pok. nr 5, 8
tel.: 32 324 84 51, fax: 32 226 20 13
e-mail: usc@mikolow.eu

Referat Spraw Obywatelskich (DOWODY, MELDUNKI)

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel.: 32 324 84 57 do 59
email: sprawy.obywatelskie@mikolow.eu

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej

ul. Karola Miarki 15 (budynek Białego Domku)
tel.: 32 324 84 53 do 54
email: ewidencjagosp@mikolow.eu

Referat Lokalowy i Dodatków Mieszkaniowych

ul. Kolejowa 2 pok. 12, 13
tel.: 32 324 84 47, 32 324 84 48
email: referat.lokalowy@mikolow.eu

Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej

Rynek 20, I piętro
tel.: 32 324 84 77, 32 324 84 78, 32 324 85 80, 32 324 85 78, 32 324 85 79, 32 324 85 81
email: infrastruktura.komunalna@mikolow.eu

Referat Usług Komunalnych

Rynek 20, I piętro
tel. 32 324 85 73, 32 324 85 69
email: uslugi.komunalne@mikolow.eu

Biuro Promocji

ul. Jana Pawła II 1/1, I piętro
tel. 32 324 8548, 32 324 8549
email: promocja@mikolow.eu

Straż Miejska

Rynek 7, I piętro
tel. 32 226 02 91, 324 85 55 tel. alarmowy: 986
email: bsm@mikolow.eu
godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00