Uchwała nr XXIII/490/2012 z dnia 30.10.2012 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów

Niniejsza uchwała straciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr XV/367/2015 z dnia 22.12.2015 r.