Uchwała nr XX/380/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok