Uchwała nr XIII/235/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury