Uchwała nr IX/141/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie bonifikaty od pierwszej opłaty  z tytułu oddania udziału w nieruchomości gruntowej  w użytkowanie wieczyste.