Geodezyjne wydzielenie działek na terenie Gminy Mikołów
Numer ogłoszenia: 256978 - 2012; data zamieszczenia: 18.07.2012