Wykonanie wraz z montażem i dostawą tablic informacyjnych dla projektu Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie- II etap

Numer ogłoszenia: 46365 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012