Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 postępowanie prowadzone w trybie z WOLNEJ RĘKI

WR-4/2013 - Zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie usług na terenie CEPiE Śl Ogrodu Botanicznego w Mikołowie