Wykonanie prac remontowych w hali sportowej przy ul. Bandurskiego 1a w Mikołowie, związanych z usunięciem szkód wyrządzonych przez gradobicie w dniu 3 lipca 2012r.
Numer ogłoszenia: 398638 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012