ZOC-1/2012 Dostawa do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek oraz drukarek w zakresie obejmującym atramenty, tonery i taśmy