Dostosowanie przedszkola nr 6 w Mikołowie-Borowej Wsi przy ul. Gliwickiej 367 do potrzeb dzieci  niepełnosprawnych
Numer ogłoszenia: 348205 - 2011; data zamieszczenia: 30.12.2011