Dostawa pomocy dydaktycznych oraz materiałów na zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczno taneczne i rytmikę na potrzeby projektu Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli