Infrastruktura okołoturystyczna Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - przebudowa i adaptacja budynku byłej wartowni do pełnienia funkcji szaletów publicznych
Numer ogłoszenia: 334973 - 2011; data zamieszczenia: 19.12.2011