Budowa parkingu zlokalizowanego równolegle do ul. Dzieńdziela w Mikołowie wraz z oświetleniem (PN 16/11)