Przebudowa i wcinka do kabla 20 kV, podłączenie kabla 20 kV do nowej stacji transformatorowej wraz z pomiarami, przebudowa kabli niskiego napięcia wraz z szafkami (złączowo-pomiarowymi) i pomiarami w rejonie kompleksu sportowego w ramach zadania Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Zawilców w Mikołowie (PN 12/11)