PN 30/11 Wykonanie ogrodzeń od strony ul. Plebiscytowej piętnastu posesji z wykorzystaniem elementów z demontażu

Numer ogłoszenia: 245715 - 2011; data zamieszczenia: 15.09.2011