UM KC 14/2013 Przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa w zakresie  bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta Mikołów obejmującego
Etap I Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji
Etap II Kontrola legalności oprogramowania, sieci LAN i środowiska sprzętowo - systemowego