ZSiPM PN-31/2013 MODERNIZACJA wentylacji w kuchni w Przedszkolu nr 9 polegająca na montażu 2 okapów ze stali nierdzewnej, wykonaniu wentylacji wywiewno-nawiewnej wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi określonymi w przedmiarze robót.

Numer ogłoszenia: 419124 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013