UM KC 12/2013 1.  Przeprowadzenie dyżurów psychologiczno-pedagogicznych dla rodziców uczniów uczęszczających do mikołowskich szkół podstawowych i gimnazjalnych w wymiarze 40 godzin - część I zamówienia 

2. Przeprowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wymiarze 60 godzin - część II zamówienia

 

W dniu 29.10.2013 zawarto umowę z oferentem Mirelą Kotas Śląska Akademia Nauki i Rozwoju
ul. Władysława  Łokietka 20/4, 43-200 Pszczyna