ZSiPM PN-15/2013/UE/NWP Dostawa pomocy logopedycznych na potrzeby projektu Nowy wymiar przedszkola -wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoliwspółfinansowanegoz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Numer ogłoszenia: 204230 - 2013; data zamieszczenia: 27.05.2013