Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia konferencji podsumowującej działania projektu Nowy wymiar przedszkola - wsparcie edukacyjne i specjalistyczne szansą dla 12 mikołowskich przedszkoli

Numer ogłoszenia: 194942 - 2013; data zamieszczenia: 20.05.2013