Przewodniczący: Krzysztof Jakubie

Radni: Dariusz Gaschi
              Anna Kubik

Zadania Komisji nr 1 ds. Samorządu:

  • opiniowanie zakresu działania sołectw, dzielnic (osiedli) oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania,
  • opiniowanie spraw związanych z przejęciem zadań z zakresu administracji rządowej,
  • koordynacja współdziałania z innymi gminami,
  • współpraca z sejmikiem samorządowym oraz Radą Powiatu,
  • podejmowanie spraw związanych ze zmianami nazw ulic, placów itp.,
  • podejmowanie spraw związanych ze Strażą Miejską i Ochotniczą Strażą Pożarną.