Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Kamionka z dnia 10.12.2015 r