Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Mikołów Kamionka z dnia 12.03.2015