Protokół z zebrania Rady Dzielnicy Mikołów Kamionka z dnia 12.02.2015