OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Mikołowie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Mikołowa w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.