Protokół nr 3/2016 z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 30.06.20167r.