Protokół z posiedzenia Rady Sołeckiej w Paniowach z dnia 25.02.2016 r.